Kalendar

Untuk acara tidak rasmi atau anjuran pihak luar, caj akan dikenakan mengikut kadar yang telah ditetapkan. Perkhidmatan ini juga tertakluk kepada suapan (feed) kamera dari Pusat Komunikasi Korporat (PKK) dan keadaan talian internet di lokasi tersebut.